Karty pracy czynią naukę biologii łatwiejszą

W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z takim faktem, że uczniowie w szkołach bazują nie tylko na książkach, ale także na zeszytach ćwiczeniach. Czasem owe ćwiczenia zastąpione są przez coś, co nazywa się formalnie karty pracy, ale można powiedzieć, że chodzi o jedno i to samo. Na lekcjach biologii, w klasach trzecich, część szkół bazuje na podręczniku "Biologia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych". Do nich to również dopasowane są odpowiednie ćwiczenia, których celem jest ułatwienie poruszanej tematyki na lekcji.

Książka w zakresie podstawowym

Biologia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl to tak naprawdę koniec lekcji biologii w szkole średniej. Osoby, które zdają maturę z tego przedmiotu, jeszcze trochę będą musiały skupić się na prezentowanych tematyce, ale w zakresie podstawowym będzie to już podsumowanie. Będzie ono skupiało się na takiej tematyce, jak ewolucjonizm, ekologia, a także różnorodność biologiczna. Pod tymi sformułowaniami kryje się wiele ciekawych zagadnień, które to zostały podzielone na mniejsze jednostki lekcyjne. W każdym dziale podręcznika znaleźć można spis poszczególnych tematów, co też ułatwia uczniom zapoznanie się z informacjami, jakie zostaną poruszone na poszczególnych jednostkach lekcyjnych. Autorki - Beata Jakubik i Renata Szymańska - postanowiły wyjaśnić skomplikowane procesy biologiczne, jakie zachodzą w różnych miejscach, pokazując jednocześnie to, że sam przedmiot jest niezwykle ważny. Nie tylko dla naukowców, ale także dla nas - zwykłych ludzi.

"Biologia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe"

Zbiór różnych zadań, który w całości współgra z wcześniej omawianym podręcznikiem. Owe karty pracy zostały tak przygotowane, aby uczniowie na bieżąco mogli utrwalać zdobywaną wiedzę przy pomocy podręcznika. Jest to zakres podstawowy, dlatego osoby przygotowujące się do matury z tego przedmiotu, mogą te karty pacy traktować jedynie jako dodatek.